Síť Bezpečných škol

Mezinárodní síť Bezpečných škol WHO je řízena pomocí center. Hlavní z nich je:

Peaceful Resources Center dba International Safe Schools

Mail:        PO BOX 14254 Tucson, AZ 85732 USA
Phone:     +1-520-990-5156
Email:       mlv@intlsafeschools.orgČlenem mezinárodní sítě Bezpečných škol WHO se může stát jakákoliv škola, která naplňuje "indikátory" a o přijetí požádá centrum v Tusconu (USA), nejlépe prostřednictvím Centra úrazové prevence při II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Centrum úrazové prevence
V úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol

Tel.: +420 224 435 861
Fax: +420 224 435 941
http://www.cupcz.cz
e-mail: cup@lfmotol.cuni.cz

Do mezinárodní sítě Bezpečných škol WHO byly doposud přijaty následující školy z České republiky:

  1. Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
  2. Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace
  3. Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace
  4. Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440
  5. 3.Základní škola Holešov
  6. Mateřská škola Sluníčko, Kroměříž
  7. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem
  8. Základní škola Trávníky, Otrokovice
  9. Mateřská škola Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765
Kompletní přehled členských škol najdete zde
Comments