Přehled


Zobrazuje se 2 položek
Oblast působeníPersonální a související zajištěníStrategie programuProgramEvaluace průběhu programuEvaluace výsledkůZapojení do sítě Bezpečných škol
Řadit 
 
Řadit 
 
Řadit 
 
Řadit 
 
Řadit 
 
Řadit 
 
Řadit 
 
Oblast působeníPersonální a související zajištěníStrategie programuProgramEvaluace průběhu programuEvaluace výsledkůZapojení do sítě Bezpečných škol
Organizační zajištění Společné rozhodnutí pedagogického sboru a Rady školy o vstupu do programu. Ustavení realizačního týmu, v jehož čele stojí ředitel školy a jmenovaný člen Rady školy Vymezení pravidel, která v rámci platné školské legislativy budou zajišťovat ochranu bezpečí žáků školy: Vzděávcí kurikulum. Školní řád. Zmapování skutečných potřeb školy v oblasti zajištění bezpečí žáků. Motivace cílové skupiny k aktivní účasti v programu. Vytvoření a realizace programu Bezpečná škola. Vedení přesných záznamů o realizaci programu ve všech sledovaných komponentách. Kvantitativní i kvalitativní posuzování preventivních aktivit realizovaných ve třídách. Vyhodnocování úspěšnosti celoškolních akcí cílených k dětství bez úrazů apod. Průběžné sledování úrazovosti a nemocnosti žáků (úrazy ve škole i mimo ni). Zapojení učitelů a dalších pracovníků školy do programu. Spolupráce školy s odborníky z různých oborů, s experty na evaluaci preventivních programů při vyhodnocování účinnosti vymezených organizačních opatření. Sběr kauzálních dat o úrazech, nemocnosti účastníků programu. Zhodnocení dodržování školního řadu. Spoluúčast v programech sítě bezpečných škol a bezpečných komunit na komunální, národní a mezinárodní úrovni. 
Vytvoření bezpečného prostředí Zabezpečení, vybavení školy v souladu s požadavky bezpečného pobytu ve všech prostorách. Průběžná údržba bezpečnostního vybavení. Nákup potřebných pomůcek. Zajištění dozoru při pobytu dětí ve škole a na akcích pořádaných školou. Analýza stavu školy z hlediska požadavků programu Bezpečná škola. Pravidla pro: - bezpečný pohyb ve škole i mimo školu; - chování žáků ve škole (vč. zákazu nošení nebezpečných věcí do školy). Plán podpory pozitivního sociálního klimatu ve škole.  Program obsahuje postupy pro optimální využívání bezpečného prostředí ve škole (vhodné materiální vybavení), při budování pozitivního sociálního klimatu, při posilování tělesné zdatnosti a psychické odolnosti žáků. Předpokládá důsledné dodržování pravidel bezpečného provozu školy všemi účastníky. Vedení přesných záznamů o realizaci programu ve všech sledovaných komponentách. Kvantitativní i kvalitativní posuzování preventivních aktivit realizovaných ve třídách. Vyhodnocování úspěšnosti celoškolních akcí cílených k dětství bez úrazů apod. Průběžné sledování úrazovosti a nemocnosti žáků (úrazy ve škole i mimo ni). Zapojení učitelů a dalších pracovníků školy do programu. Pravidelné zhodnocení možného ohrožení bezpečného pobytu dětí ve škole. Návrh opatření pro zkvalitnění programu. Spoluúčast v programech sítě Bezpečných škol a Bezpečných komunit na komunální, národní a mezinárodní úrovni. 
Zobrazuje se 2 položek
Comments