G5

Posouzení posunu ve znalostech a dovednostech učitelů i žáků při poskytování první pomoci.
Rozšíření kompetencí v případě řešení krizových situací při ohrožení zdraví a života.
Comments