G4

Sledování žáků při zařazení simulovaných situací určených k nácviku chování při mimořádných událostech.
Comments