G3

Do programu zapracovat opatření, které je třeba učinit při ohrožení bezpečí dětí a v případech úrazů.
Děti se učí chránit své bezpečí, tj. jak adekvátně reagovat v mimořádných situacích, jak zajistit, příp. poskytnout předlékařskou první pomoc.
Program počítá se zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti řešení krizových situací.
Comments