G2

Veřejně přístupná pravidla pro případy krizových situací, havárií a s tím spojenými úrazy.
Průběžná aktualizace pravidel v návaznosti na zkušenosti z realizace vlastního programu BŠ.
Nácvik řešení krizových situací v průběhu realizace programu.
Comments