F4

Průběžná výměna zkušeností realizačního týmu s pracovníky organizací, jejichž činnost může podpořit program BŠ.
Aktuální návrhy na změny programu.
Comments