F3

Při přípravě a realizaci programu využít navázanou spolupráci s podpůrnými organizacemi v obci s cílem zakotvit program BŠ jako nedílnou součást aktivit obce (města) usilujících o zajištění bezpečného prostředí pro život všech obyvatel.
Comments