F2

Vytvoření pevných vazeb spolupráce se zdravotnickými zařízeními v obci, s orgány sociálně právní ochrany dětí, ped-psych. poradnami, policií, hasičským záchranným sborem aj.
Formulovat pravidla pro spoluúčast těchto subjektů na realizaci programu.
Comments