F1

Pověřit člena realizačního týmu koordinací spolupráce s organizacemi, které poskytují podpůrné služby:
Pedagogicko-psychologického poradenství, lékařská péče preventivní i léčebná,
orgány sociálně právní ochrany dětí, policie apod.
Do širšího okruhu realizačního týmu přizvat zástupce důležitých organizací.
Comments