F5

Zhodnocení spolupráce odborníků z různých oborů, veřejných činitelů, expertů.
Určení jejich podílu na výsledcích programu, návrh opatření, nové cesty spolupráce.
Comments