E5

Účast rodičů v realizačním týmu programu, zapojení rodičů v nabízených aktivitách, zájem rodičů o výsledky programu Bezpečná škola, posun v jejich postojích k aktuálnosti řešených otázek.
Comments