E4

Sledování účasti rodičů na akcích realizovaných pro ně v průběhu programu.
Mapování výskytu úrazů dětí v prostředí domova.
Zvýšení zájmu rodičů o pomůcky zajišťující prevenci dětských úrazů.
Comments