E3

Při koncipování programu hledat optimální způsoby zapojení rodičů do jeho realizace.
Informovat rodiče o zásadách bezpečného bydlení (např. besedy o nabídce vhodných předmětů běžného užívání), o bezpečnosti dětí v dopravě (autosedačky, helmy).
Vyzvat rodiče k účasti na akcích, kde jsou ze strany pořadatelů zajištěny všechny podmínky pro prevenci úrazů dětí.
Comments