E2

Strategie programu předpokládá aktivní spolupráci s rodinou žáků.
Na zásadách otevřeného partnerství jsou formulována doporučení pro rodiče, jak chránit děti před úrazy.
Comments