E1

Seznámení rodičů s programem a získání rodin pro podporu programu i pro vlastní účast na jeho realizaci. Prostřednictvím rodičů usilovat o širší spolupráci s komunitou (dny otevřených dveří).
Comments