D5

Zlepšení zdravotního stavu dětí ve smyslu posílení zdravotně orientované zdatnosti, prosociální zkvalitnění vztahů mezi dětmi.
Omezení výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.
Zhodnocení, do jaké míry děti při sportovních aktivitách používají pomůcky chránící jejich bezpečí (např. helmy, chrániče rukou aj.).
Comments