D4

Shromažďování údajů o zapojení žáků do nabízených mimoškolních aktivit.
Sledován výskyt úrazů při těchto činnostech (počet, příčiny) a navrhování vhodných preventivních opatření (materiální zázemí, dozor, způsob organizace).
Sledování chování dětí při vybraných činnostech z hlediska dodržování zásad bezpečnosti.
Sledování zapojení pedagogických pracovníků do programu dalšího vzdělávání v dané oblasti.
Comments