D3

Program zahrnuje rozvíjení takových mimoškolních aktivit, které směřují k podpoře zdraví a jsou realizovány v prostředí pro děti bezpečném. Nabídka volnočasových aktivit zaručuje bezpečí dětí při sportu a je jednou z forem prevence sociálně patologických jevů u dětí. Zdůrazňuje odhalování individuálních pohybových dispozic, kultivaci pohybových dovedností ve smyslu holistického chápání zdraví.
Comments