D1

Dohled nad bezpečím žáků při jejich mimoškolních aktivitách (sportovní soutěže a jiné).
Zajištění organizace akcí ve spolupráci s odborníky školenými i v oblasti ochrany bezpečí žáků, např. kurz poskytování první pomoci, prevence úrazů (trenéři, instruktoři, zdravotníci).
Comments