C5

Hodnocení znalostí, dovedností a způsobů chování žáků před a po realizací určité části programu podle předem vymezených kriterií (ověření splněných cílů daných vzdělávacím kurikulem).
K objektivním ukazatelům patří snížení počtu úrazů dětí, snížení projevů násilí mezi dětmi a posílení zdravotně orientované zdatnosti dětí.
Comments