C4

Sledování aktivity žáků ve výuce zaměřené na problematiku ochrany zdraví, bezpečí a prevence úrazů.
Záznamy o realizovaných dílčích třídních projektech.
Záznamy o dalším vzdělávání učitelů, kteří výchovu ke zdraví vyučují.
Comments