C3

Výchova ke zdraví (sledující cíle bezpečné školy) je obsahem povinné výuky na ZŠ. (na I. st. v integrované podobě a na II. st. ZŠ v samostatném povinném předmětu).
Implementace cílů programu BŠ přímo do výuky dává základ pro formování kompetencí žáků v oblasti zdravého životního stylu, na nějž je celý program směrován.
Vedení k samostatnému rozhodování a toleranci k druhým.
Comments