C2

Součástí vzdělávacího programu je pedagogicky vhodná forma intervence respektující cílovou skupinu z hlediska věku, mentálních schopností a okolností realizace programu.
Comments