B5

Pravidelné zhodnocení možného ohrožení bezpečného pobytu dětí ve škole.
Návrh opatření pro zkvalitnění programu.
Comments