B4

Vedení přesných záznamů o realizaci programu ve všech sledovaných komponentách.
Kvantitativní i kvalitativní posuzování preventivních aktivit realizovaných ve třídách.
Vyhodnocování úspěšnosti celoškolních akcí cílených k dětství bez úrazů apod.
Průběžné sledování úrazovosti a nemocnosti žáků (úrazy ve škole i mimo ni).
Zapojení učitelů a dalších pracovníků školy do programu.
Comments