B3

Program obsahuje postupy pro optimální využívání bezpečného prostředí ve škole (vhodné materiální vybavení), při budování pozitivního sociálního klimatu, při posilování tělesné zdatnosti a psychické odolnosti žáků.
Předpokládá důsledné dodržování pravidel bezpečného provozu školy všemi účastníky.
Comments