B2

Analýza stavu školy z hlediska požadavků programu Bezpečná škola.
Pravidla pro:
- bezpečný pohyb ve škole i mimo školu
- chování žáků ve škole (vč. zákazu nošení nebezpečných věcí do školy).
Plán podpory pozitivního sociálního klimatu ve škole
Comments