B1

Zabezpečení, vybavení školy v souladu s požadavky bezpečného pobytu ve všech prostorách.
Průběžná údržba bezpečnostního vybavení.
Nákup potřebných pomůcek.
Zajištění dozoru při pobytu dětí ve škole a na akcích pořádaných školou. Dozor by byl zajištěn např. dospělými, staršími žáky, dobrovolníky.

Comments