A5

Spolupráce školy s odborníky z různých oborů, s experty na evaluaci preventivních programů při vyhodnocování účinnosti vymezených organizačních opatření.
Sběr kauzálních dat o úrazech, nemocnosti účastníků programu.
Zhodnocení dodržování školního řadu.
Comments