A3

Zmapování skutečných potřeb školy v oblasti zajištění bezpečí žáků.
Motivace cílové skupiny k aktivní účasti v programu. Vytvoření a realizace programu Bezpečná škola.
Comments