A2

Vymezení pravidel, která v rámci platné školské legislativy budou zajišťovat ochranu bezpečí žáků školy:
- vzdělávací kurikulum
- školní řád (jasné formulovaná pravidla a sankce za jejich porušování)
Comments