A1

Společné rozhodnutí pedagogického sboru a Rady školy o vstupu do programu. Ustavení realizačního týmu, v jehož čele stojí ředitel školy a jmenovaný člen Rady školy.
Comments