Indikátory a kriteria

Program „Bezpečná škola“ je zajišťován s využitím následujících INDIKÁTORŮ:
 1. Realizační tým zahrnující pracovníky školy (pedagogy, technické pracovníky), žáky a rodiče. V čele realizačního týmu, jehož činnost je založena na partnerství a vzájemné spolupráci, stojí ředitel školy a jmenovaný člen Rady školy. Realizační tým je zodpovědný za přípravu, realizaci i evaluaci programu Bezpečná škola.
 2. Strategie bezpečné školy, která je zpracována realizačním týmem ve spolupráci vedení školy, Rady školy a komunitní radou bezpečné komunity
 3. Školní program Bezpečná škola je dlouhodobý, trvající a činný program, který vychází ze zvolené strategie a svými aktivitami směřuje k zajištění bezpečí pro všechny žáky školy.
 4. Zaměřuje se na rizikové skupiny a ty složky prostředí, které jsou identifikovány z hlediska bezpečí jako specificky rizikové.
 5. Programy dokumentující frekvenci a příčiny úrazů, jak neúmyslných, tak úmyslných (násilné a sebepoškozující).
 6. Evaluace
  • průběhu programu, sledování přípravy a realizace programu a průběžné vyhodnocování jeho účinnosti
  • výsledků programu po určitých etapách jeho realizace - (stanovení proměnných a indikátorů, které budou měřeny a poslouží k posouzení jeho efektivity)
 7. Budoucí spoluúčast v síti bezpečných škol na úrovni komunitní, národní a mezinárodní.
Tyto indikátory byly vytvořeny mezinárodním hnutím „Bezpečné komunity“ s cílem udělat svět lepším a bezpečnějším místem pro život, práci a hry.

KRITERIA
pro jednotlivé indikátory programu Bezpečná škola jsou rozpracována do 7 oblastí působení školní komunity.
Kritéria navrhují konkrétní opatření ve všech sedmi oblastech. Členové týmu bezpečné školy si sami vyberou, které oblasti by chtěli sledovat a případně zlepšit, sami si vyhodnocují výsledky svých opatření a následně mohou srovnat své výsledky s jinými bezpečnými školami.

 

1.Personální a související zajištění

2.Strategie programu

3. Program


4.Evaluace průběhu programu
 
5.Evaluace výsledků
 
6.Zapojení do sítě Bezpečných škol
 A. Organizační zajištění  A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6
 B.Vytvoření bezpečného prostředí B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6
 C. Implementace v kurikulu  C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6
 D. Zajištění mimoškolních aktivit D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6
 E.Spolupráce s rodinou E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6
 F.Spolupráce s podpůrnými organizacemi  F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6
 G.Řešení krizových situací G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6

Indikátory a kriteria Bezpečných škol jako soubory ke stažení:

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Indikátory Bezpečných škol WHO  44 kB verze 1 26. 3. 2009 12:19 Marie Pokorná
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Kriteria Bezpečných škol WHO  60 kB verze 1 26. 3. 2009 12:20 Marie Pokorná
Podřízené stránky (42): Zobrazit vše
Comments