Aktuality‎ > ‎

Setkání zástupců bezpečných škol

přidáno: 17. 12. 2013 0:27, autor: Marie Pokorná
Kroměříž – Koncem listopadu se na ZŠ Zachar sešli poprvé společně zástupci všech českých bezpečných škol. Program Bezpečná škola je jedním ze stěžejních programů WHO a zaměřuje se na prevenci úrazů. V Evropě je v současné době designováno asi 70 škol z 12 zemí, z toho 7 škol je v Česku. ZŠ Zachar získala označení Bezpečná škola jako první v ČR a čtvrtá na světě. Kroměříž je světovým unikátem v množství škol. Kromě naší ZŠ Zachar sem patří ZŠ Slovan, ZŠ Komenského, ZŠ U Sýpek a z okolí 3. ZŠ Holešov, ZŠ Bratrství z Bystřice pod Hostýnem. Všichni účastníci setkání se shodli na prospěšnosti programu, ve kterém převážně hrou, praktickými činnostmi, vzájemným učením a hlavně soustavnou dennodenní činností děti ve školách vedou k prevenci úrazů. Účastníci poděkovali Ing. Zdeňku Vopičkovi, který byl hybnou silou v zavádění programu BŠ do kroměřížských škol. Doufáme, že se řady bezpečných škol budou stále rozšiřovat.

Mgr. Alena Skopalová, koordinátorka
programu BŠ na ZŠ Zachar

Comments