Aktuality‎ > ‎

Dětská a studentská konference "MÁM K TOMU CO ŘÍCI"

přidáno: 27. 3. 2009 11:25, autor: Marie Pokorná   [ aktualizováno 22. 5. 2009 2:29 ]
Při příležitosti NÁRODNÍCH DNŮ BEZ ÚRAZŮ připravujeme splečné projednávání

Hlavní téma:
Úrazy a jejich prevence, obecné otázky bezpečí a rizik - jak je vidí děti a mládež v Kroměříži
Termín:
16. června 2009, od 9 do 12 hodin !!! NOVÝ TERMÍN  !!!
Místo:
Klub Starý pivovar, Prusinovského 114/2, Kroměříž (vedle radnice)

Jedná se o setkání žáků a studentů, kteří jsou zapojeni do programu Bezpečná komunita - Bezpečná škola.  Byli bychom rádi, kdyby na akci někteří ze žáků prezentovali svoje zkušenosti z projektu, ale také sami žáci či pedagogové upozornili na problémy, které sami zaznamenali (např. nevhodně řešené přechody, problémy na dětských hřištích, ve školách a školských zařízeních apod.), a které by mohli řešit pracovníci MěÚ či pomoci je prosadit jednotlivé komise Rady města KM, jejichž zástupci na akci také budou přítomni.

Prezentující budou mít k dispozici dataprojektor s počítačem a ozvučení.

K aktivní účasti (prezentující) se registrujte co nejdříve, nejpozději však do 8.6.2009.
Registrace k pasivní účasti (posluchači) bude možná do data konání akce, nebo do vyčerpání kapacity sálu.
K aktivní i pasivní účasti je možné se přihlásit on line na ePořadači zde, nebo na kontaktech níže.

Bližší informace je možné získat na e-mailové adrese:
bezpecna-komunita@mesto-kromeriz.cz
nebo u koordinátorky akce Ing. Marie Pokorné – tel.: 722 070 236,
či u místostarostky MUDr. Jarmily Číhalové – tel.: 573 321 152

Akci pořádá, v rámci projektu BEZPEČNÁ KOMUNITA město KROMĚŘÍŽ s partnery.
Comments